TERYD WH 20kW. Termoelektrownia na bazie ciepła odpadowego

Opublikowano: 12.09.2012 r.

Materiał historyczny z roku 2009. Nie stanowi oferty handlowej

W wyniku stosowanych w firmach procesów technologicznych generowane są duże ilości ciepła. W wielu wypadkach ciepło to pozostaje niezagospodarowane.

W najlepszym razie, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, jest możliwe jego ponowne zastosowanie dla innych celów. Opłacalność takiego rozwiązania jest możliwa tylko w sytuacji, kiedy istnieje inny odbiorca ciepła w zakładzie (np. system c.o. lub ogrzewanie ciepłej wody). Nie zawsze jednak da się znaleźć inne miejsce wykorzystania ciepła odpadowego, zwłaszcza poza okresem grzewczym.

Dlatego też, w wielu przypadkach, nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla takiego rozwiązania.

 

Unikalność rozwiązania (technologii) TERYD

Technologia TERYD pozwala wykorzystać ciepło odpadowe o temp. powyżej  40oC do produkcji energii elektrycznej.

O ile zastosowanie ciepła w zakładzie jest ograniczone, to niemal zawsze znajdzie zastosowanie wyprodukowana z ciepła energia elektryczna.

 

Zastosowanie

TERYD został zaprojektowany z myślą o małym i średnim biznesie generującym duże ilości ciepła (również niskotemperaturowego) i z zapotrzebowaniem na energię elektryczną o mocy od 200 do 1000 kW.

W swojej podstawowej wersji przeznaczony jest dla odbiorców zainteresowanych samowystarczalnością energetyczną, zarówno z przyczyn ekonomicznych (obniżka kosztów energii) jak i technicznych (np. problemy z przyłączem energetycznym).

W wersji dla przemysłu generującego duże ilości ciepła odpadowego technologia TERYD zapewnia przede wszystkim optymalne wykorzystanie zbędnego ciepła poprzez zamianę energii cieplnej na energię elektryczną. Tym samym rozwiązuje problemy emisji ciepła oraz zmniejsza zapotrzebowanie na energię elektryczną z zewnątrz.

W tym przypadku skojarzenie rozwiązania z dodatkowym układem pomp ciepła umożliwi rozbudowę do mocy niezbędnej na zaspokojenie w pełni zapotrzebowania na energię elektryczną.

Generowana za pomocą TERYDA energia może być wykorzystywana m. in. do:

  • zasilania urządzeń produkcyjnych,
  • ogrzewania elektrycznego biur i budynków produkcyjnych,
  • klimatyzacji,
  • zasilania urządzeń biurowych,
  • oświetlenia
  • zasilania pojazdów elektrycznych (np. wózków widłowych)

 

Sprawdzone rozwiązania

Technologia TERYD oparta jest na sprawdzonych rozwiązaniach. Pompy i wymienniki ciepła są znane od wielu lat i sprawdzone w działaniu.

Termoelektrownia TERYD budowana jest na podzespołach najwyższej jakości, znanych i renomowanych firm, przy zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych.

Oznacza to długą żywotność techniczną przy niskim wskaźniku awaryjności oraz niewielkie zużycie moralne zastosowanych rozwiązań.

 

Porównanie technologii TERYD i pomp ciepła

Technologia TERYD bazuje na znanym od wielu lat rozwiązaniu pozyskiwania ciepła za pomocą pomp ciepła. Pod wieloma względami przewyższa jednak znane rozwiązania.

Zarówno pod względem funkcjonalnym (poza ciepłem, na które zapotrzebowanie jest zmienne w zależności od sezonu, dostarcza również energię elektryczną, zapewniając, w wielu wypadkach, samowystarczalność energetyczną) oraz ekonomicznym (koszt generowania ciepła przy pomocy pomp ciepła jest bardzo wysoki ze względu na energochłonność instalacji; TERYD korzysta z wytworzonej za jego pomocą energii elektrycznej, a deklarowana moc urządzenia jest mocą netto, po uwzględnieniu potrzeb własnych.

 

Ochrona środowiska

Technologia TERYD dostarcza energię elektryczną bez konieczności spalania jakichkolwiek surowców, nie wytwarza spalin czy dymów, nie wydziela do środowiska szkodliwych substancji.

 

Funkcjonalność

Zastosowanie technologii TERYD nie wymaga kupna, transportu ani magazynowania paliwa.

Niewielkie wymagania dotyczące zajmowanej powierzchni.

Czystość i estetyka w pomieszczeniu z pompą ciepła i prądnicą.

Urządzenie bezobsługowe.

 

Korzyści ekonomiczne

Niższe koszty energii (brak kosztów przyłącza, niskie koszty eksploatacji, wykorzystanie ciepła odpadowego), co umożliwia osiągnięcie przewagi kosztowej nad konkurencją

Stabilność w ocenie wartości jednego z podstawowych czynników kosztotwórczych (energii elektrycznej), zatem możliwość bardziej precyzyjnego planowania kosztów.

Minimalizacja opłat za korzystanie ze środowiska.

 

Korzyści techniczne

Rozwiązanie problemów z ciepłem odpadowym.

Możliwość korzystania z energii elektrycznej w miejscach gdzie jej dostarczenie przez ZE jest niemożliwe bądź nieopłacalne.

Brak wpływu warunków atmosferycznych na ciągłość zaopatrzenia w energię.

Bardzo niska awaryjność, zatem mniej przerw w dostawie prądu niż w przypadku prądu z „sieci”.

Samowystarczalność energetyczna.

 

Źródła finansowania inwestycji

 

Dzięki preferencyjnym kredytom, pożyczkom czy nawet dotacjom, koszt obsługi długu jest niższy od dotychczasowych rachunków za energię – a więc zyski z zastosowania technologii TERYD są osiągane już w pierwszym miesiącu funkcjonowania, a po okresie spłaty pożyczek rzeczywiste koszty energii elektrycznej spadają do symbolicznych wręcz kwot, na które się składają koszty serwisu i ewentualnych napraw.

 

Warunki sprzedaży

Termin realizacji: do 40 tygodni

Gwarancja: 24 miesiące (opcjonalnie 10 lat)

Zapewniamy serwis pogwarancyjny.

Zalecane roczne przeglądy. Aktualny koszt przeglądu: 1.100 zł netto

 

Kontakt

AlfaPolaris sp. z o.o., Rybnik; office@AlfaPolaris.com

Autor: admin

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments

Awesome post! Keep up the great work! 🙂