„Patenty”

Jak w archiwach patentowych znaleźć „własny wynalazek”?

25.11.2012 r.

Paweł Krzysztof Licznerski - patent? Z rękawa!

czytaj więcej